Lăng mộ đá

Lăng mộ đá bao gồm nhiều kết cấu nhưng tối thiểu phải có lăng thờ và mộ đá. Ở việt Nam, nhất là các tỉnh phía Bắc thì hình thức an táng quy tập các ngôi mộ trong dòng họ, gia đình vào một khu đất sau đó quy hoạch, thiết kế quy mô khá phổ biến. Và đây chính là Khu Lăng Mộ gồm: Lăng mộ, hàng rào, cuốn thư, lư hương, cổng, đèn,… tất cả được làm với chất liệu là đá. Để tìm hiểu thêm kiến thức về lăng mộ, chúng tôi đã tổng hợp các bài viết để bạn đọc hình dung.

Danh sách các bài viết về Lăng mộ đá