Khám phá

Hình ảnh cây Chay

Cây Chay là một trong những cây đặc thù của Việt Nam, công dụng của cây Chay vẫn được các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để mang lạ lợi ích cho cuộc sống chúng ta.

Cây Chay 11
Giống cây Chay
Cây Chay 10
Cây Chay giống được 3 tháng tuổi
Cây Chay 8
Chay phát triển được 1,5 năm tuổi
Cây Chay 4
Chay thuộc cây thân gỗ, chiều cao trung bình khoảng 15m
Cây Chay 7
Chay phát triển đạt 10 năm tuổi có đường kính gốc gần 30cm

Cây Chay